Monday, 4 July 2011

KEPENTINGAN MENJALANKAN PERANAN....


Ramai yang tidak mengetahui bahawa berdakwah adalah wajib ke atas setiap individu. Walaubagaimanapun, masih ramai yang masih mahu menghindarkan diri dari aktiviti berdakwah kerana disebabkan oleh beberapa kekeliruan. Antaranya adalah merasakan dirinya masih belum lengkap untuk berdakwah. Ada juga yang berpendapat untuk berdakwah maka kita perlu menjadi seorang ustaz sehinggakan keakhir hayatnya tidak melibatkan diri dalam bidang dakwah. Mereka merasakan amalannya masih belum cukup dan mantap kerana diselaputi banyak kelemahan.


 Said bin Jubair pernah berkata : "Apabila manusia tidak mahu mengajak kepada orang kepada amar makruf nahi mungkar dan mencegah kemungkaran sehingga dirinya menjadi sempurna, tidak akan ada seorang pun yang akan mengajak kepada usaha ini." Malik bersetuju dengan cadangan ini dan menambah : "Siapakah diantara kita yang lengkap dan sempurna?". Kita perlu tahu bahawa syaitan amat menyukai manusia yang terpedaya dengan sikap ini sehingga tidak ada manusia yang mahu mengajak kepada perkara yang makruf dan mencegah kemungkaran.   

No comments:

Post a Comment